Ligplaatsen

Amsterdam telt ruim 15.000 pleziervaartuigen, 185 passagiersvaartuigen met een exploitatievergunning en er zijn thans 50 passagiersboten in aanbouw. Al deze boten hebben een deugdelijke ligplaats nodig, maar dat is momenteel niet het geval.

Voldoende ligplaatsen waren een randvoorwaardelijke eis voor het succesvol ten uitvoer brengen van de nota Varen in Amsterdam. Echter, tot op heden zorgt een schrijnend tekort aan goede ligplaatsen ervoor dat het realiseren van de doelstellingen als geformuleerd in de nota Varen in Amsterdam in het geding is. Deze doelstellingen omvatten onder meer: het duurzaam maken van de boten die in Amsterdam rondvaren, een gezonde spreiding van vaartuigen over de stad en het realiseren van een meer divers aanbod van passagiersvaartuigen.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zijn ligplaatsen met oplaadfaciliteit cruciaal. Er zal stevig moeten worden ingezet op de aanleg van een infrastructuur die het elektrisch varen faciliteert.

Een officiële ligplaats is een vergunningsvoorwaarde voor passagiersvaartuigen. Er zijn onvoldoende ligplaatsen beschikbaar om het contingent passagiersvaartuigen (nacht)ligplaats te laten nemen. Hierdoor dreigt voor veel ondernemers een strop. De stadsdelen geven samen met Waternet deze ligplaatsvergunningen af, maar in de praktijk worden er nauwelijks ligplaatsvergunningen afgegeven.

In tegenstelling tot het bepaalde in de Nota Varen in Amsterdam wordt het ligplaats nemen in een jachthaven niet erkent als officiële ligplaats. Het ligplaats nemen buiten Amsterdam zou voor veel rederijen een oplossing zijn, maar Waternet houdt vast aan de eis een ligplaatsvergunning te hebben terwijl de Amsterdam omringende gemeenten geen ligplaatsvergunning kennen. De problematiek duurt te lang. Een 15-tal boten uit de uitgifteronde van exploitatievergunningen in 2006 hebben nog altijd geen officiële ligplaats. Daar zijn in de periode 2012-2014 nog tientallen boten bijgekomen.

De Gemeente onderkent de ligplaatsproblematiek en heeft een ligplaatsregisseur aangesteld die zijn bevindingen heeft gerapporteerd in het rapport Ligplaatsen genoeg, frustraties teveel. Echter blijft de effectuering en doortastend beleid achter. Het klemmende advies een ligplaatsenloket in te richten heeft tot op heden geen opvolging gehad.

Het is van groot belang dat het college actief bijdraagt aan het realiseren van nieuwe ligplaatsen voor pleziervaartuigen en passagiersvaartuigen. In het bijzonder ligplaatsen die zijn voorzien van oplaadpunten voor elektromotoren. Dit kan door het stimuleren van jachthavens en/of steigers, al dan niet te realiseren door ondernemers of de gemeente. Bovendien zijn er verschillende ligplaatsen voor passagiersboten onbenut (zelfs in stadsdeel centrum), maar toewijzing aan reders blijft uit. Hier moet snel verandering in komen.