Gewogen toetreding 2020

De VRA stelt zich op het standpunt dat het beëindigen van het recht op exploitatie per 2020 voor boten >14 meter volstrekt onredelijk en daarmee onacceptabel is. Dit beleid raakt rechtstreeks aan het bestaansrecht van talloze ondernemers. Voor alle bij de VRA aangesloten rederijen geldt dat het verlies van hun (enige) boot onvermijdelijk leidt tot beëindiging van de onderneming, al dan niet als gevolg van een faillissement. Met deze maatregel worden feitelijk gezonde en professionele bedrijven opgeheven zodat een ander kan proberen hetzelfde te bereiken. Dit kan ons inziens niet de bedoeling zijn. De stad moet zich richten op vooruitgang en dat bereik je niet door af te breken wat door jarenlang hard werken is opgebouwd.

De VRA vindt dat de aan exploitatievergunningen te koppelen vergunningsvoorwaarden juist een middel zijn om de branche te sturen in de ontwikkeling naar duurzamer, veiliger of omgevingsbewuster gebruik van de grachten. Bovendien zijn rederijen zelf goed in staat in te spelen op de vraag uit de markt. De nu beoogde overheidsbemoeienis draagt een groot risico in zich een onbalans te veroorzaken tussen de vraag naar specifieke producten en diensten en het beschikbare aanbod. Dat is een slechte zaak. Zo blijkt ook uit het feit dat de uitgifteronde voor innovatieve vervoersconcepten overduidelijk niet het gewenste resultaat hebben gehad.

De VRA bestrijdt het besluit waarmee de duur exploitatievergunningen is beperkt tot 2020 en pleit ervoor te zorgen dat ondernemers die keurig (blijven) voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (w.o. vergunningseisen) hun exploitatie kunnen voortzetten.