Ligplaatsen

Ligplaatsen Amsterdam telt ruim 15.000 pleziervaartuigen, 185 passagiersvaartuigen met een exploitatievergunning en er zijn thans 50 passagiersboten in aanbouw. Al deze boten hebben een deugdelijke ligplaats nodig, maar dat is momenteel niet het geval. Voldoende ligplaatsen waren een randvoorwaardelijke eis voor het succesvol ten uitvoer brengen van de nota Varen in Amsterdam. Echter, tot op…

Lees meer Ligplaatsen

Elektrisch/duurzaam varen

Elektrisch/duurzaam varen De VRA omarmt een snelle transitie naar volledig elektrisch varen met passagiersvaartuigen. Momenteel zijn 85% van de boten van onze leden al elektrisch aangedreven en dit percentage groeit gestaag. Tegelijkertijd is het van belang te onderkennen dat elk vaartuig en elke onderneming anders is en dat de gevraagde transitie en het bijbehorende tijdspad…

Lees meer Elektrisch/duurzaam varen

Behoud historische vaartuigen

Behoud historische vaartuigen In de nota Varen in Amsterdam is vastgelegd dat de historische vaartuigen van de stad uitgesloten worden van deelname aan de ‘gewogen toetreding 2020 – 2030’. De onderliggende gedachte is dat het varend erfgoed van bijzondere waarde is voor de stad en behouden moet worden. Het unieke karakter van deze boten draagt…

Lees meer Behoud historische vaartuigen

Gewogen toetreding 2020

Gewogen toetreding 2020 De VRA stelt zich op het standpunt dat het beëindigen van het recht op exploitatie per 2020 voor boten >14 meter volstrekt onredelijk en daarmee onacceptabel is. Dit beleid raakt rechtstreeks aan het bestaansrecht van talloze ondernemers. Voor alle bij de VRA aangesloten rederijen geldt dat het verlies van hun (enige) boot…

Lees meer Gewogen toetreding 2020

Illegaal passagiersvervoer

Illegaal passagiersvervoer De grachten zijn een heel klein stukje binnen grootstedelijk Amsterdam, een stukje dat niet kan groeien, en het is precies dit ene stukje waar alle Amsterdammers zo van genieten. Ontzettend veel Amsterdammers maken gebruik van de grachten, en nog meer toeristen. We praten over zeer intensief gebruik van zeer schaarse ruimte. En het…

Lees meer Illegaal passagiersvervoer