Behoud historische vaartuigen

In de nota Varen in Amsterdam is vastgelegd dat de historische vaartuigen van de stad uitgesloten worden van deelname aan de ‘gewogen toetreding 2020 – 2030’. De onderliggende gedachte is dat het varend erfgoed van bijzondere waarde is voor de stad en behouden moet worden. Het unieke karakter van deze boten draagt bovendien bij aan de diversiteit op het water. Omwille van deze bijzondere waarde is in het verleden toetreding van historische (salon)vaartuigen tot het stelsel bevorderd. Met artikel 4.1.4 a (nota Varen in Amsterdam pagina 22) is getracht dit het behoud zeker te stellen.

In de praktische uitwerking zit momenteel een probleem. Het historisch karakter van een boot is vaartuiggebonden en niet gebonden aan het jaar waarin de vergunning is verleend. Op dit moment heeft Waternet uitsluitend boten met een vergunning uit het jaartal 1996 aangemerkt als historisch. Hoewel boten met een vergunning uit 1996 historisch zijn wordt hiermee voorbijgegaan aan het vaartuig zelf en zijn er verschillende historische boten die langer zijn dan 14 meter en die, in tegenstelling tot hun gelijken met een vergunning uit 1996, wel moeten meedoen aan de gewogen toetreding. Met alle risico’s van dien.

Om dit probleem het hoofd te bieden stelt de VRA een praktische oplossing voor. De FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) is de koepelorganisatie voor verenigingen die zich inzetten voor (behoud van) varend erfgoed. De eigenaar van een historisch vaartuig kan dit vaartuig aanmelden waarna de werkgroep Voordracht het bestuur van de bij de FONV aangesloten vereniging informeert of het vaartuig voldoet aan de toelatingscriteria/de gestelde eisen. Indien dit het geval is kan het vaartuig worden voorgedragen bij de FONV. Indien het vaartuig wordt toegelaten heeft zij de status historisch vaartuig.

Als Waternet deze kritische toets, verricht door de Nederlandse autoriteit op het gebied van varend erfgoed, accepteert als criterium voor het historisch zijn van een vaartuig wordt het beoogde doel aangaande behoud van historische vaartuigen bereikt, is er een onafhankelijke toets, en behoud je een level-playing-field binnen het segment.